Skiplinki
Projekt:

EKOBOHATER

Zadanie:
Zmienić postawy społeczne
w oparciu o innowacyjne rozwiązania,
grywalizację i Social Media.
Ponad
7000
uczestników
posegregowanych
200 000
pojemników odpadów
blisko
3000
rozdanych nagród
zaangażowanych
100 000
osób w Social Media
ZGZM_Polkowice_Social_Media

KLIENT:

Logotyp_ZGZM

Projekt EkoBohater realizowaliśmy dla zrzeszenia ośmiu dolnośląskich gmin. Związek został powołany między innymi w celu zarządzania gospodarką odpadami i koordynacji działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Wśród jego zadań znajduje się prowadzenie edukacji ekologicznej i wdrażanie polityki Circular Economy.

CELE:

Wytyczne były jasne – mamy wywołać trwałą zmianę postaw i zachowań dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów.

To niezwykle ambitne, ale także coraz pilniejsze, zadanie. Pogarszający się stan środowiska naturalnego wymusza konieczność prowadzenia rzetelnej i skutecznej edukacji ekologicznej. Tylko w ten sposób możliwe będzie spowolnienie niekorzystnych trendów i powstrzymanie procesów degradacji środowiska naturalnego.

Mieliśmy wolną rękę przy wyborze formy i metody dotarcia do odbiorców. Ograniczała nas jedynie własna kreatywność.

iMac

REALIZACJA:

Aby osiągnąć nasz cel, postanowiliśmy posłużyć się autorską, stworzoną od podstaw platformą internetową. Wykorzystaliśmy mechanizmy znane z mediów społecznościowych, pozwalając dziecku wcielić się w postać EkoBohatera – herosa, który swoimi codziennymi działaniami jest w stanie zmienić losy planety.

Na autorskim CMS powstał system, dzięki któremu dzieci mogły realizować ekologiczne zadania, dodawać zdjęcia i filmy i śledzić swoje postępy w rywalizacji. Platforma stworzona została na bazie technologii PHP, JS, SQL i HTML5. Jak przystało na tego typu serwis, każde dziecko miało na niej swój profil, w którym widziało wszystkie swoje aktywności, punktację i zdobyte nagrody.

Ponieważ projekt skierowany był do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, nieodłączna była więc pomoc osób dorosłych. Dzieci angażowały swych rodziców i opiekunów w segregowanie odpadów, rodzice pomagali im też obsługiwać profil na platformie.

Dorośli akceptowali zdjęcia dokumentujące segregację i pomagali podopiecznym w odbiorze nagród. A przy okazji tych wszystkich działań aktualizowali swoją ekologiczną wiedzę i zmieniali przyzwyczajenia.

REZULTAT:

7 000 uczestników projektu,

100 000 zaangażowanych użytkowników mediów społecznościowych,

27 zaangażowanych szkół na obszarze ZGZM,

3000 rozdanych nagród,

200 000 posegregowanych pojemników.

EkoBohter_strona

Nasi mali EkoBohaterowie zdobyli supermoce zmieniania, a my dumę z realizacji projektu.

OPINIA KLIENTA:

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, z siedzibą przy ul. Mała 1, 59-100 Polkowice, poświadcza, że Note Interactive Sp. z o.o. świadczył dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego usługi polegające na realizacji projektu “Zostań Ekobohaterem – program edukacji ekologicznej dla mieszkańców Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w sposób ciągły od 06.04.2018r. do 31.12.2018r.

EkoBohater to projekt, który łączył w sobie innowacyjne rozwiązanie IT – platformę społecznościową opartą o system grywalizacji stworzony przez firmę, kampanię online z wykorzystaniem Social Media oraz działania z zakresu PR i tworzenia materiałów edukacyjnych dla mieszkańców gmin objętych inicjatywą.

Polecamy współpracę z firmą Note Interactive w zakresie: przygotowania koncepcji kreatywnych, realizacji kampanii online, tworzenia innowacyjnych rozwiązań IT oraz koordynacji wielowymiarowych projektów, jakim był EkoBohater.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że Note Interactive bardzo sprawnie zareagowała na niezależne od niej komplikacje w projekcie, niezwłocznie wdrażając działania naprawcze, które umożliwiły płynną realizację kolejnych punktów projektu, a w rezultacie osiągnięcie zamierzonych celów edukacyjnych i ekologicznych.

Oryginalne referencje