Strategie na Social Media

Architektura komunikacji w Social Media

Dbamy o przestrzeń Twojej marki w Mediach Społecznościowych

Rozwijanie obecności na platformach społecznościowych wymaga strategicznego podejścia i starannie zaplanowanej architektury komunikacji. Projektujemy strategie na social media, które odzwierciedlają wartości marki i rezonują z docelową publicznością, zapewniając solidne fundamenty do rozwoju wartościowych relacji.
 • Definicja celów: Ustalamy konkretne, mierzalne cele strategiczne, które są w zgodzie z Twoimi oczekiwaniami biznesowymi.
 • Plan komunikacji: Tworzymy mapy komunikacji, które kierują się misją i wizją Twojej marki.
 • Personalizacja komunikatu: Dostosowujemy przekaz do właściwych grup odbiorców

Automatyzacja publikacji

Kiedy mówić, by odbiorcy słuchali?

Kluczem do skutecznej obecności w social mediach jest nie tylko to, co mówimy, ale i kiedy to robimy. Opracowujemy harmonogram publikacji contentu, które są oparte na analizie aktywności grupy docelowej i optymalnych czasach na publikację - wszystko po to, aby zmaksymalizować zasięg i zaangażowanie.
 • Timing i częstotliwość: Planujemy najlepsze pory publikacji, aby trafiały do odbiorców w odpowiednim czasie.
 • Planowanie sezonowe: Dostosowujemy treści do wydarzeń sezonowych i trendów rynkowych.
 • Zautomatyzowane publikacje: Wykorzystujemy narzędzia do automatyzacji, które pomagają utrzymać regularność i jakość komunikacji.

Mapowanie drogi komunikacji

Opowiadamy historię Twojej marki

Skuteczna komunikacja w social mediach to nie tylko pojedyncze posty, ale cała sieć powiązanych treści. Tworzymy mapy komunikacji, które wizualizują ścieżki między treściami, ich zależności i wpływ na ogólną strategię, pomagając w tworzeniu koherentnego i efektywnego przekazu.
 • Wizualizacja ścieżek: Ułatwiamy zrozumienie, jak poszczególne elementy komunikacji łączą się ze sobą.
 • Zintegrowane kampanie: Tworzymy kampanie, które są spójne na wszystkich platformach social media.
 • Analiza ścieżki klienta: Prowadzimy użytkowników przez treści  i analizujemy jak przekłada się to na ich decyzje.

Mierzenie sukcesu w społecznościach

Cele strategiczne to kompas efektywności

Ustalanie i śledzenie celów strategicznych to klucz do mierzenia sukcesu w mediach społecznościowych. Nasze metody określania KPIs i analizy wyników pozwalają na ocenę skuteczności strategii i jej ciągłe doskonalenie w oparciu o rzetelne dane.
 • Określenie KPIs: Ustalamy kluczowe wskaźniki efektywności dla każdej platformy i rodzaju aktywności.
 • Monitoring i analiza: Systematycznie śledzimy wyniki w stosunku do wyznaczonych celów.
 • Dostosowywanie strategii: Elastycznie podchodzimy do metodologii, dostosowując strategię i narzędzia

Kreatywność i rzetelność w komunikacji

Treści, które angażują i budują zaufanie

W erze informacyjnego przesycenia, tworzenie treści, które wyróżniają się i budują głębokie relacje z odbiorcami, jest niezbędne. Zapewniamy kreatywne podejście do komunikacji w mediach społecznościowych, które jednocześnie pozostaje zgodne z obietnicą marki i rzetelnością przekazu.
 • Twórcze kampanie: Kreujemy oryginalne kampanie, które przyciągają uwagę i zapadają w pamięć.
 • Autentyczność i zaangażowanie: Publikujemy treści, które są autentyczne i sprzyjają zaangażowaniu użytkowników.
 • Zintegrowane akcje: Łączymy komunikaty organiczne z płatnymi, by osiągnąć maksymalną skuteczność