Zakres: SM - OBSŁUGA I OPINIE

Orlen

Odpowiadaliśmy za szczegółową analizę opinii pojawiających się w Internecie o marce PKN Orlen jako pracodawcy.

W wyniku pozyskanych danych (zarówno z serwisów z opiniami jak i podczas wywiadów online) przygotowaliśmy strategię działań z zakresu zarządzania opiniami i sentymentem w Internecie.

Ponad 4 000
przebadanych opinii
300
przeprowadzonych wywiadów
Ponad 100 000
przeanalizowanych odpowiedzi
Choose to get
BIGGER!