W rzeczywistości, w której rządzą algorytmy i cyfry ciasno stłoczone w celach, ludzki głos ma wielkie znaczenie
Ten głos jest tym, co odróżnia
skuteczną komunikację
z odbiorcami od monologu marek.
CEO Marcin Budzyński
B jak
Buntownik
B jak
Buntownik

Jesteśmy zorientowaną na nowe technologie agencją digital z mocnym fundamentem strategicznym. Do każdego projektu angażujemy specjalistów z właściwego obszaru. Nie ma u nas ludzi „od wszystkiego”.

Choć czasem buntujemy się przeciwko całemu wszechświatowi, idziemy pod prąd i szukamy rozwiązań poza utartymi ścieżkami, to praca
z nami zawsze dobrze wygląda w cyfrach ;)

17
MODERATORÓW
4
GRAFIKÓW
4
ACCOUNT
MANAGERÓW
4
COPYWRITTERÓW
4
PERFORMANCE
MASTERÓW
10
PERFORMANCE
KADETÓW
Klient
Potrzeba
Warsztaty
ACCOUNT
PERFO
COPY
Mind Mapa
ACCOUNT
PERFO
COPY
Oferta
ACCOUNT
PERFO
COPY
Strategia
Komunikacji
ACCOUNT
PERFO
COPY
Projekt
Kampanii
Perfo
ACCOUNT
PERFO
COPY
Współpraca
Warsztaty
ACCOUNT
PERFO
COPY
Mind Mapa
ACCOUNT
PERFO
COPY
Oferta
ACCOUNT
PERFO
COPY
Strategia
Komunikacji
ACCOUNT
PERFO
COPY
Projekt
Kampanii
Perfo
ACCOUNT
PERFO
COPY
MY
Struktura
Jan Kowalski
STANOWISKO
Jan Kowalski
STANOWISKO
Jan Kowalski
STANOWISKO
Struktura
Jan Kowalski
STANOWISKO
Jan Kowalski
STANOWISKO
Jan Kowalski
STANOWISKO
Perfo
Unit
Nasza własna strategia opiera się na ludziach. Ich różnorodność, doświadczenia i perspektywa to niekończące się zasoby energii i pomysłów.

Wystartowaliśmy projekt własnego Perfo Unit, w którym pod okiem Krzysztofa Cieślaka - Performance Mastera - kształcimy ekspertów performance marketingu. Najlepsi z najlepszych. Młodzi, dynamiczni obserwatorzy digitalowego świata, którzy zmienią kampanie naszych klientów w prawdziwe oręże reklamowe.

Community
Słowo to najpotężniejsze narzędzie komunikacji. Potrafi zmienić sposób postrzegania marki, sprzedać jej produkty i usługi, zdobyć zaufanie i lojalność.

Najbliżej klientów.. naszych klientów jest dedykowany dział Community, który czuwa nad profilami naszych Klientów przed 365 dni w roku. Starannie opracowane procedury komunikacji, dedykowane słowniki terminów, pełne szkolenie z oferty to podstawowe narzędzia jakie mają do dyspozycji. Merytoryczni, wrażliwi i czujni. Towarzyszą markom na co dzień. W chwilach sukcesu. W obliczu kryzysu.

Hello
World

Prowadzimy profile i projektujemy kampanie w 5 językach, nasi klienci reprezentują wiele krajów na 2 kontynentach. Wprowadzamy zagraniczne marki na polski rynek. Polskim firmom torujemy drogę na zagranicznych rynkach.

We design succesful campaings and run SoMe profiles in 5 languages, our clients represent many countries across 2 continents. We introduce foreign brands into the Polish market. We open doors for Polish companies at international markets.